A Lydia magazint forgalmazó Lydia Családsegítő Alapítvány a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletében és a Magyarország 2011. évi CXII. törvényében foglaltaknak megfelelően az alábbi adatkezelési tájékoztatót nyújtja:

 1. Az adatkezelő
  • neve: Lydia Családsegítő Alapítvány
  • elérhetőségei:
  • székhelye: 6723 Szeged, Lomnici u. 31/b.
  • irodája: 6725 Szeged, Kormányos u. 23.
  • levelezési címe: 6701 Szeged, Postafiók 1162
  • tel./fax: 06-62/458-207
  • e-mail 1: lydia [kukac] freemail.hu
  • e-mail 2: lydia [kukac] lydia.hu
  • honlap: http://lydia.hu
  • képviselőjének neve: Rozgonyi Miklós Botond
 2. Az adatkezelés célja:
  1. elsődlegesen az, hogy az adatkezelő eljuttathassa az általa forgalmazott Lydia magazin c. kiadványt az érintetthez mint előfizetőhöz;
  2. továbbá az, hogy – igény esetén – az adatkezelő elektronikus vagy postai úton kapcsolatot tartson az érintettel, és tájékoztassa a kiadványai megjelenéséről, esetleges promócióiról, rendezvényekről;
  3. az adatszolgáltatás az előfizetői szerződés létrejöttének előfeltétele, ami nélkül az előfizetés nem teljesíthető.
 3. Az adatkezelés jogalapja:
  1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak a fenti célból történő kezeléséhez.
 4. A személyes adatok tárolásának időtartama:
  1. a Lydia magazin megrendelésének, előfizetésének és az előfizetés várható megújításának ideje.
 5. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy joga van
  1. kérni a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést;
  2. kérni azok helyesbítését;
  3. kérni azok törlését;
  4. kérni a  kezelésének korlátozását;
  5. tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen;
  6. adatai hordozhatóságához;
  7. az adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához.
   • Adatvédelmi felügyeleti hatóság:
   • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   • Telefon: +36 (1) 391-1400
   • Fax: +36 (1) 391-1410
   • E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu